Voor wie?

 Voor iedereen met een beperking, echter zijn wij gespecialiseerd in het lesgeven en begeleiden van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en de hierbij voorkomende ongemakken. Uiteraard zijn wij er ook voor  andere doelgroepen die in het revalidatie proces zitten of die hier al uit zijn en verdere begeleiding door middel van de golfsport wensen in het verder ontwikkelen van de balans en het concentratievermogen en uithoudingsvermogen.