Visie en Missie

Dat bewegen goed voor je is, is evident. Maar als je een ledemaat mist, of je een spieraandoening hebt, wordt de keuze om te bewegen zeer beperkt.


De golfsport is de enige sport waaraan mensen met een fysieke, verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) aan deel kunnen nemen. Het spel wordt veelal gespeeld met een of meerdere tegenstanders, maar kan ook alleen worden beoefend.
De stichting wil bereiken dat:

  • In elke regio (liefst elke golfbaan) de mogelijkheid geboden wordt voor revalidatie golf
  • je als revalidant op internet kan vinden waar je terecht kan  zie bv  (https://www.unieksporten.nl/)
  • regionaal de agogen en de sportloketten revalidatie golf aan bieden.
  • vanuit de revalidatie golf er een doorstroming mogelijk is naar de clubs.

Het ideaal plaatje is dat, revalidanten via een begeleide instroom en een clinic, enthousiast worden en gaan golfen. Eerst via een aantal proeflessen en daarna golfbaan permissie verkrijgen via golflessen gegeven door de golfprofessional van de baan. Daarna wordt er wekelijks deelgenomen aan groepslessen.